Obavijest o korištenju luke Porto Teplo

Obavještavamo Vas da je početkom srpnja 2015. godine izdana koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet Porto Teplo a sve u sklopu izgradnje luke Muroskva.

Luka će se koristiti za privez i odvez remorkera i plutajućih objekata ( građevinskih pontona), ukrcaja, iskrcaja kamena i ostalog rasutog tereta te njegovo skladištenje na lučkom području a sve u funkciji izvođenja radova na izgradnji objekata lučke podgradnje u luci Muroskva.

Koncesionar koncesijom stječe pravo potpunog isključenja pomorskog dobra iz opće uporabe tako da se luka neće moći koristiti do daljnjega odnosno do 08.07.2016.g.