Budući projekti

Ostali projekti trenutno u izradi:

  1. Idejno rješenje i ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – luka Povile

- vrijednost projekta 190. 000,00 kn (sredstva osigurala PGŽ)

  1. Izrada studije vjetrovalne klime i usklađenje sa idejnim rješenjem luka Smokvica Krmpotska

- vrijednost projekta 60. 000,00 kn (sredstva osigurali PGŽ 42.000,00 i ŽLU Novi Vinodolski 18.000,00 kn)