Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), javni naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, nakon obavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi radova na izgradnji sekundarnog lukobrana i produženju operativne obale u luci otvorenoj za javni promet Klenovica, evidencijski broj nabave: EV-17-2017, objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski objavila je 24. srpnja 2017. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom Dokumentacije o nabavi i troškovnikom sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova, u trajanju od najmanje 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama www.zlu-novi-vinodolski.hr

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 29. srpnja 2017. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nije bilo primjedbi i prijedloga.

U Novi Vinodolski, 31. srpnja 2017. godine

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu