Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti

Novi Vinodolski, 06.10.2017.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti:

  • Radovi na sanaciji obalnog zida bazen suha Ričina-Bribirska riva

 

DOKUMENTACIJA O NABAVI

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Troškovnik – UREĐENJE BRIBIRSKE OBALE – SUHA RIČINA