Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), javni naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, nastavno na nacrt dokumentacije o nabavi za radove na sanaciji obalnog zida bazen Suha Ričina-Bribirska riva, evidencijski broj nabave: EV-08-2017  objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski dana 6. listopada 2017. godine je na svojim internetskim stranicama www.zlu-novi-vinodolski.hr  objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, s nacrtom Dokumentacije o nabavi i troškovnikom sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji obalnog zida bazen Suha Ričina-Bribirska riva.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 12. listopada 2017. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, niti jedan gospodarski subjekt nije dostavio primjedbe i prijedloge na objavljene dokumente.

U Novom Vinodolskom, 16. listopada 2017. godine

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu