OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Novi Vinodolski, 29.11.2018.

Naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski namjerava pokrenuti otvoreni postupak javne nabave radova na izgradnji lukobrana i obale u luci Povile, evidencijski broj: EV-03-2018.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) na stranicama EOJN 29. studenog 2018. objavljeno je  prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana.