Upravno vijeće

Upravno vijeće ima 5 članova. Dva člana i predsjednika imenuje osnivač, jednog člana ministar iz redova lučke kapetanije, i jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije na području lučke uprave.

Članovi Upravnog vijeća su:

  • Saša Đujić, predsjednik
  • Nenad Bugarin, kap. član
  • Marko Tomljanović, član
  • Jadranka Jovanović, članica
  • Robert Jovanović, član

PRIJAVA/NAJAVA ZA SJEDNICU – Sjednice Upravnog vijeća su javne. Sjednicama Upravnog vijeća mogu prisustvovati bez prava odlučivanja i ostale osobe koje pozove predsjednik Upravnog vijeća i druge osobe sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Druge osobe dužne su pismeno najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Upravnog vijeća, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Pozivi i zapisnici: