Izjava o pristupačnosti

Županijska lučka uprava Novi Vinodolski nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Županijske lučke uprave Novi Vinodolski koje se nalazi na adresi http://zlu-novi-vinodolski.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Županijske lučke uprave Novi Vinodolski http://zlu-novi-vinodolski.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Slike. Određene slike sadrže tekst, a nisu logotip. Preporuka je slikama dodati opis, te tekst ispisivati u HTML-u.
  • Poveznice. Dio poveznica nije podcrtan. Preporuka je koristiti dodatne oznake poput podcrtavanja.
  • Datoteke. Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem. Trenutno ne postoji alternativa određenim datotekama, prijedlog je unos datoteka u strojno čitljivom obliku što je više moguće, kako bi datoteke bile čitljive čitačima ekrana.

 

 

Županijska lučka uprava Novi Vinodolski radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 29. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Županijske lučke uprave Novi Vinodolski.

Izjava je zadnji put preispitana 29. listopada 2020. Županijska lučka uprava Novi Vinodolski redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Županijsku lučku upravu Novi Vinodolski.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Županijske lučke uprave Novi Vinodolski korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski

Tel: +385 (0)51 244 780

E mail: lucka-uprava-novi-vinodolski@ri.t-com.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr