Dokumenti

Statut

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Novi Vinodolski

Pravilnici i odluke:

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Novi Vinodolski

Pravilnik o radu Županijske lučke uprave Novi Vinodolski

Pravilnik o redu u lukama

Pravilnik o provođenju postupaka nabave roba, radova ili usluga Županijske lučke uprave Novi Vinodolski

Pravilnik o jednostavnoj nabavi Županijske lučke uprave Novi Vinodolski

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada 2018

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada 2017

Odluka o visini lučkih pristojbi i naknada

Planovi:

Plan i program rada i razvoja Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2020. godinu

Plan i program rada i razvoja Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2019. godinu

Financijski plan Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2020. godinu

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

Financijski plan Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2019. godinu

Plan i program rada Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2018. godinu

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu

Financijski plan Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2018. godinu

Plan i program rada Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2017. godinu

Financijski plan Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2017. godinu

Plan i program rada Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2016. godinu

Financijski plan Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2016. godinu

I. izmjene plan nabave za 2019. godinu

I. izmjene plan nabave za 2018. godinu

III. izmjene plan nabave za 2017. godinu

II. izmjene plan nabave za 2017. godinu

I. izmjene plan nabave za 2017. godinu

II. izmjene i dopune financijskog plana ŽLU Novi Vinodolski za 2017.

I. izmjene i dopune financijskog plana ŽLU Novi Vinodolski za 2017.

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Izvješća:

Izvješće neovisnog revizora o uvidu u financijske izvještaje Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2019.g.

Izvješće o programu rada Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2018.g.

Izvješće o programu rada i razvoja luka Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2018.g.

Izvješće o prihodima i rashodima Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2018.g.

Izvješće neovisnog revizora o uvidu u financijske izvještaje Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2018.g.

Izvješće o programu rada Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2017.g.

Izvješće o prihodima i rashodima Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2017.g.

Izvješće neovisnog revizora o uvidu u financijske izvještaje Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2017.g.

Izvješće o programu rada Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2016.g.

Izvješće o prihodima i rashodima Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2016.g.

Izvješće neovisnog revizora o uvidu u financijske izvještaje Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2016.g.

Izvješće o programu rada Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2015.g.

Izvješće o prihodima i rashodima Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2015.g.

Izvješće neovisnog revizora o uvidu u financijske izvještaje Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2015.g.

Izvješće o radu Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2014. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi 2019. – Velika nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi 2018. – Velika nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017. – Velika nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi 2016. – Velika nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi 2019. – Mala nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi 2018. – Mala nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017. – Mala nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi 2016. – Mala nabava