Upravno vijeće

Upravno vijeće ima 5 članova. Dva člana i predsjednika imenuje osnivač, jednog člana ministar iz redova lučke kapetanije, i jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije na području lučke uprave.

Članovi Upravnog vijeća su:

  • Saša Đujić, predsjednik
  • Nenad Bugarin, kap. član
  • Marko Tomljanović, član
  • Jadranka Jovanović, članica
  • Robert Jovanović, član

Pozivi i zapisnici: