Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Županijska lučka uprava Novi Vinodolski uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Županijskoj lučkoj upravi Novi Vinodolski:

  • putem telefona na broj +385 (0)51 244 780
  • putem faxa na broj +385 (0)51 244 780
  • putem elektroničke pošte: lucka-uprava-novi-vinodolski@ri.t-com.hr
  • poštom ili  donijeti osobno na adresu Županijske lučke uprave Novi Vinodolski,      Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolskiod od 09:00 do 13:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: Velimir Antić

Obrasci:

Županijska lučka uprava Novi Vinodolski ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14.

Izvješća:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.g.