Luka Novi Vinodolski

3

LUKA NOVI VINODOLSKI (j =45°07,5′ N , l=014°47,5′ E)  je luka otvorena za javni promet županijskog značaja. Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija i bazena Suha Ričina.

Lučko područje  dijela luke Novi Vinodolski ( bez bazena Suha Ričina) čini poligon točaka od 1 do 27, od čega se na kopnenu granicu odnose točke 7 do 27 zajedno s točkom 1 koja se nalazi na rubu morske obale, dok morsku granicu zajedno sa točkama 1 i 7  čine točke od 2 do 6, sve kako je prikazano u grafičkom prilogu. Površina  kopnenog i morskog dijela iznosi 36.334,00 m2.

Prijenosom granice lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz k.č. k.o. Novi Vinodolski 16305/11  , 16305/2 , 16305/14,  16305/13 dio, 16305/15 dio, 16305/12 dio,  99999/66 dio  .

Lučko područje – bazen Suha Ričina čini poligon točaka od 1 do 25, od čega se na kopnenu granicu odnose točke  1 do 24, dok morsku granicu zajedno sa točkama 1 i 24 čini točka 25 , sve kako je prikazano u grafičkom prilogu.

Prijenosom granice lučkog područja – dio Suha Ričina na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica  k.o. Novi Vinodolski  16524/1 dio , 16524/8 dio .  Površina kopnenog i morskog dijela iznosi 4.216,00 m2.

ricina

Luka se sastoji iz zaštitnog lukobrana, operativne obale, operativnog  gata, obale za privez brodica i bazena Suha Ričina.

Operativni i zaštitni lukobran je dužine 90 metara,  sa vanjske strane je kamenomet i zid valobrana a sa unutrašnje strane operativna obala dubine od 1,5 do 2,5 metara. Zbog male dubine služi za privez brodica i ovaj dio lučkog područja dat je u koncesiju za obavljanje gospodarske djelatnosti priveza i odveza brodica- 15 vezova. Trenutno se obavlja rekonstrukcija i dogradnja  lukobrana kojom će se isti produžiti za  cca. 60 metara. Po završetku izgradnje koristiti će se za dnevni privez brodova i brodica.

lukobran_2

Operativni dio lučkog područja

Dio operativne obale između glavne operativne obale i primarnog zaštitnog lukobrana koristi se za obavljanje gospodarske djelatnosti dizanja i spuštanja brodova i brodica i dat je u koncesiju.

Glavna operativna obala je dužine 85 metara, dubine uz obalni zid 4 metra, kapaciteta priveza 1 veći ili 3 manja broda. Ovaj dio obale koristi se za privez gospodarskih brodica za prijevoz  putnika kao i za dnevni promet brodova i brodica a prvenstvo priveza imaju brodovi i brodice koji se bave gospodarskom djelatnošću.

Sjeverna ex. operativna obala dužine je 40 metara, dubine od 2,5 do 3,00 metara, sada služi za opskrbu brodova i brodica gorivom cca. 20 m  i privez brodica (4 veza).

Operativni gat je dužine 56 metara, dubine uz obalni zid 2,5 do 4,0 metara. Sa svoje unutrašnje strane služi za privez brodova, kapaciteta 1-2 broda ovisno o veličini. Vrh gata (unutarnja strana) dužine cca. 20 metara je slobodan i koristi se za dnevni promet brodova i brodica , a prvenstvo imaju brodovi za prijevoz putnika i ostale gospodarske brodice.

Komunalni dio lučkog područja

Polovica vanjske strane putničkog gata  služi za privez brodica za gospodarske  svrhe i brodice za sport, razonodu i rekreaciju – 15 vezova, te dio sjeverne obale kod benzinske postaje u kutu prema putničkom gatu – 4 veza (1 vez za javne brodove). Prostor od istezališta za brodice  do granice buduće Marine  koristiti će se za komunalni vez, trenutno se zbog izgradnje marine koristi svega 15 vezova.   (planirano cca. 90 vezova).

Bazen Suha Ričina u cijelosti se koristi za privez brodica lokalnog stanovništava – 75 vezova.

5

Nautički di

o lučkog područja

Polovica vanjske strane putničkog gata služi za sezonski vez brodica ne većih od 10 m – 6 vezova.

Trenutno, zbog nedostatka prostora , do izgradnje marine za nautički vez koristiti će se i dio lučice Podbaran.

Sidrište

Po izgradnji marine moći  će se odrediti veličina i opseg korištenja istog do izgradnje marine koristiti će se za sezonski – nautički vez. vez.

Luka je opremljena napravama za privez, lučkim svjetlima, dizalicom za brodice kapaciteta 20 t i navozom za brodice. Nadalje luka ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon. Neposredno na sjevernoj obali nalazi se postaja za opskrbu plovila i vozila gorivom.

U sklopu luke nalaze se na vidljivom mjestu kontejneri za smeće te eko skladište zajedno sa eko kontejnerima za prihvat otpadnih ulja.

LP Novi