Luka Porto Teplo

LUKA PORTO TEPLO (j=45°06,8¢ N, l=014°¢ E) je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja.

Lučko područje sastoji se od obalnog kopnenog dijela (2.955 m2) i pripadajućeg akvatorija (7.309 m2). Akvatorij je jedinstveno određen potrebi luke i granici plovidbe.

Lučko područje čini poligon točaka od 1 do 16 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu kako je prikazano u grafičkom dijelu.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Ledenice 3366 i 3367 i dijela kojeg nema na planu (obala-nasip).

Vlasništvo parcela je upisano na Grad Novi Vinodolski.

Luka se sastoji iz operativne obale i lučkog platoa.

Operativni dio lučkog područja – operativna obala se sastoji iz nove operativne obale i stare obale. Nova obala je dužine 30 metara,masivne građe od kamena i betona, u dobrom je stanju,  dubine uz obalni zid od 3,6 do 4,0 metra, kapaciteta priveza jednog broda. Stara operativna obala je dužine 75 metara, dubine uz obalni zid oko 2 metra i služila je za privez manjih brodova i brodica. U jako lošem je stanju, ne koristi se.

Lučki plato nastao je iskopom brdskog masiva te je služio za skladištenje drva.

Luka je opremljena napravama za privez a ima priključak na cestovnu prometnicu.

U sklopu luke nalaze se na vidljivom mjestu kontejneri za smeće te eko skladište zajedno sa eko kontejnerima za otpadna ulja

LP Porto Teplo