Luka Povile

povile1

LUKA POVILE (N = 45°6’3² , E= 14°50′ 9²) je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja.

Lučko područje se sastoji se od obalnog kopnenog dijela (1.200 m2) i pripadajućeg akvatorija (7.749,00 m2).

Lučko područje čini poligon točaka od 1 do 20 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu kako je prikazano u grafičkom dijelu.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz dijela katastarskih čestica  KO  Ledenice  br. 3265, 3266/1, 4223/1, 3267/3 dio, 3267/2 dio, 3638/1 dio.

Luka se sastoji  od starog i novog privezišta za brodice.

Komunalni dio lučkog područja:

Stara obala je zidana kamenom ukupne dužine 80,00  m, različite dubine  (0,50 – 2,00 m) kapaciteta priveza 15 manjih brodica. Novi dio privezišta je betonska obala dužine  90,00  m, dubine uz obalni zid oko 2,00 m od čega   30 m  služi za komunalni privez manjih sportskih brodica kapaciteta  cca. 10  brodica.

Lučica je opremljena napravama za privez i ima priključak na cestovnu mrežu.

povile_pticija

Nautički dio lučkog područja:

- dio novog privezišta duljine 60 m – dio ispod ugostiteljskog objekta «Fortuna»  i dio u korijenu lukobrana- 12 vezova

povile_lukobran

Sidrište

- je u funkciji nautičkog dijela – do 4 veza

LP Povile