Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), javni naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, nakon obavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi radova na izgradnji sekundarnog lukobrana i produženju operativne obale u luci otvorenoj za javni promet Klenovica, evidencijski broj nabave: EV-17-2017, objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski objavila je 24. srpnja 2017. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom Dokumentacije o nabavi i troškovnikom sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova, u trajanju od najmanje 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama www.zlu-novi-vinodolski.hr

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 29. srpnja 2017. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nije bilo primjedbi i prijedloga.

U Novi Vinodolski, 31. srpnja 2017. godine

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti

Novi Vinodolski, 24.07.2017.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti:

  • Nabava radova na izgradnji sekundarnog lukobrana i produženju operativne obale u luci otvorenoj za javni promet Klenovica

 

DOKUMENTACIJA O NABAVI

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Troškovnik – Skundarni lukobran

 

Troškovnik – Produženje operativne obale

Budući projekti

Ostali projekti trenutno u izradi:

  1. Idejno rješenje i ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – luka Povile

- vrijednost projekta 190. 000,00 kn (sredstva osigurala PGŽ)

  1. Izrada studije vjetrovalne klime i usklađenje sa idejnim rješenjem luka Smokvica Krmpotska

- vrijednost projekta 60. 000,00 kn (sredstva osigurali PGŽ 42.000,00 i ŽLU Novi Vinodolski 18.000,00 kn)

Radovi – Luka Muroskva

Nastavljaju se radovi u luci Muroskva koji polako ulaze u završnu fazu te je otvorenje luke planirano u mjesecu travnju iduće godine.

MuroskvaMuroskva 1 Muroskva 2

Radovi – Luka Klenovica

Uslijed djelovanja podvodnih voda došlo je do urušavanja obalnog zida na djelu operativne obale. U tijeku je sanacija. Radove izvodi obrt za podvodne radove DSS Crikvenica. Vrijednost radova iznosi 925.000,00 kn. Sredstva su osigurali Primorsko goranska županija u iznosu od 692.000,00 kn, Grad Novi Vinodolski 100.000,00 kn, Županijska lučka uprava Novi Vinodolski 133.000,00 kn.

Klenovica 2KlenovicaKlenovica 3

Luka Porto Teplo ponovno u uporabi

U luci Porto Teplo istekla je koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti, a sve za potrebe izgradnje luke Muroskva.  Luka je ponovno u uporabi.

Obavijest o korištenju luke Porto Teplo

Obavještavamo Vas da je početkom srpnja 2015. godine izdana koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet Porto Teplo a sve u sklopu izgradnje luke Muroskva.

Luka će se koristiti za privez i odvez remorkera i plutajućih objekata ( građevinskih pontona), ukrcaja, iskrcaja kamena i ostalog rasutog tereta te njegovo skladištenje na lučkom području a sve u funkciji izvođenja radova na izgradnji objekata lučke podgradnje u luci Muroskva.

Koncesionar koncesijom stječe pravo potpunog isključenja pomorskog dobra iz opće uporabe tako da se luka neće moći koristiti do daljnjega odnosno do 08.07.2016.g.

Dobrodošli

Dobrodošli na službene stranice Županijske lučke uprave u Novom Vinodolskom.

Od danas ovdje možete potražiti sve informacije i pratiti vijesti o radu Županijske lučke uprave Novi Vinodolski.