Radno vrijeme pumpa – Mitan Marina

Novi Vinodolski, 15.03.2024.g.

O B A V I J E S T

Dana 18.03.2024.g. sa radom je započela benzinska postaja „Tifon“ u sklopu luke otvorene za javni promet „Muroskva“ – Mitan Marina d.o.o.

Radno vrijeme benzinske postaje je svakim danom od 08:00 do 15:00 sati osim srijede kad ne radi.

U ponudi je benzinsko gorivo, dizel i plavi dizel.

 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA

NOVI VINODOLSKI

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), članka 61. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 72/2021), Županijska lučka uprava Novi Vinodolski provodi:

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU U CILJU DONOŠENJA:

Plana za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta s plovnih objekata na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Novi Vinodolski.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA NA NACRT PLANA:

8 dana od dana objave na internetskoj stranici Županijske lučke uprave Novi Vinodolski (ovdje), odnosno zaključno s datumom 22.11.2022. godine.

ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA NA NACRT PLANA:

  • pisanim putem na adresu:

Županijska lučka uprava Novi Vinodolski
Trg Vinodolskog zakona 5
51250 Novi Vinodolski
s naznakom: Savjetovanje s javnošću na Plan za prihvat i rukovanje otpadom

Plan za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta s plovnih objekata na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Novi Vinodolski možete preuzeti u nastavku:

Luka Klenovica II.faza – gatovi – IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), javni naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, OIB: 37491573998 nakon obavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: nabava radova na II.fazi rekonstrukcije luke otvorene za javni promet Klenovica-izgradnja gatova, evidencijski broj nabave: EV-01/2021 objavljuje

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski objavila je 16. rujna 2021. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom Dokumentacije o nabavi i troškovnicima s opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova, u trajanju od 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije u EOJN RH i na internetskim stranicama www.zlu-novi-vinodolski.hr. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 22. rujna 2021. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, te nisu zaprimljeni primjedbe, prijedlozi niti upiti.

U Novom Vinodolskom, 23. rujna 2021. godine
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Luka Klenovica II.faza – gatovi – PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, dana 16. rujna 2021. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dokumentaciju o nabavi sa troškovnikom i projektno-tehničkom dokumentacijom za postupak nabave: Nabava radova na II. fazi rekonstrukciji luke otvorene za javni promet Klenovica – izgradnja gatova, evidencijski broj nabave: EV-01/2021.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 22. rujna 2021. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju putem Elektroničkog oglasnika za javnu nabavu (EOJN RH) i e-pošte: lucka-uprava-novi-vinodolski@ri.t-com.hr.

Po isteku roka prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili ne prihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti u EOJN RH i na svojim internetskim stranicama www.zlu-novi-vinodolski.hr.

Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu
Rijeka, 16. rujna 2021.

Dokumentacija:

PRIJEDLOG DOKUMENTACIJE O NABAVI
Troškovnik Tender

Tehničke specifikacije:

01__Građevinski radovi_Tehnički_opis
02__Hidrotehničke instalacije_TEHNICKI OPIS
03__Elektroinstalacije_Tehnički opis
04__TLOCRT GOTOVE POVRŠINE
05__TLOCRT NA -1.00
06-07__poprecni_uzduzni presjeci
08-09__HI_situacija_presjek
10__EL-Gatovi_nacrti za tender
11_OPCI UVJETI IZVODENJA RADOVA

Luka Porto Teplo ponovno u uporabi

U luci Porto Teplo istekla je koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti, a sve za potrebe izgradnje luke Muroskva.  Luka je ponovno u uporabi.

Dobrodošli

Dobrodošli na službene stranice Županijske lučke uprave u Novom Vinodolskom.

Od danas ovdje možete potražiti sve informacije i pratiti vijesti o radu Županijske lučke uprave Novi Vinodolski.