Luka Smokvica – Krmpotska

LUKA SMOKVICA – KRMPOTSKA (N = 45°6’1², E= 14°50′ 30²)   je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja.

Lučko područje sastoji se od pripadajućeg obalnog kopnenog dijela (1.192 m2) i pripadajućeg akvatorija (23.123,00 m2).

Lučko područje čini poligon točaka od 1 do 22 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu kako je prikazano u grafičkom dijelu.

smokvica

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji od dijela katastarskih čestica KO Krmpote  814/99 i 814/101 predstavlja neizgrađenu  i djelomično izbetoniranu morsku obalu. Luka je nezaštićena i na udaru gotovo svih vjetrova. Za privez brodica koristi se isključivo sidrište luke – 30 vezova za ljetne nautičke vezove.

Luka ima priključak na cestovnu prometnicu.

LP Smokvica