Luka Muroskva

muroskva1

LUKA MUROSKVA (N = 45°7’15², E= 14°49′ 0²)  je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Luka je dana u koncesiju poduzeću Navicon d.o.o. za nautički turizam iz Novog Vinodolskog  Dubrava 23 na rok od 29 godina. Lučko područje odnosno  područje koncesije prostire se na ukupnoj površini od 59062 m2 od čega se 9274 m2 odnosi na kopneni prostor a 49 788 m2 zauzima morski akvatorij.

muroskva