Luka Klenovica II.faza – gatovi – PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, dana 16. rujna 2021. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dokumentaciju o nabavi sa troškovnikom i projektno-tehničkom dokumentacijom za postupak nabave: Nabava radova na II. fazi rekonstrukciji luke otvorene za javni promet Klenovica – izgradnja gatova, evidencijski broj nabave: EV-01/2021.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 22. rujna 2021. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju putem Elektroničkog oglasnika za javnu nabavu (EOJN RH) i e-pošte: lucka-uprava-novi-vinodolski@ri.t-com.hr.

Po isteku roka prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili ne prihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti u EOJN RH i na svojim internetskim stranicama www.zlu-novi-vinodolski.hr.

Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu
Rijeka, 16. rujna 2021.

Dokumentacija:

PRIJEDLOG DOKUMENTACIJE O NABAVI
Troškovnik Tender

Tehničke specifikacije:

01__Građevinski radovi_Tehnički_opis
02__Hidrotehničke instalacije_TEHNICKI OPIS
03__Elektroinstalacije_Tehnički opis
04__TLOCRT GOTOVE POVRŠINE
05__TLOCRT NA -1.00
06-07__poprecni_uzduzni presjeci
08-09__HI_situacija_presjek
10__EL-Gatovi_nacrti za tender
11_OPCI UVJETI IZVODENJA RADOVA